news-details

İYİ Partili Ofluoğlu'dan Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü mesajı

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, bireylerin ve bu alanda görevli olan tüm kurum ve kuruluşların sorumluluklarını unutmadan, birden çok boyutu olan çocuk işçiliği sorunuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Şu anda yoksulluk, göç, eğitim imkanlarına erişimin kısıtlı olması, işsizlik, yasal düzenlemelerdeki eksiklik ve uyumsuzluklar, denetimsizlik ile ucuz iş gücü talebinin çocuk işçilik sorununa etki eden, can alıcı bir sorun haline gelmesine neden olan faktörler olduğunu sıralayan Kevser Ofluoğlu, şuna dikkat çekti:

''İş Kanunu ile Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelikteki düzenlemelerin kapsamının, 50 ve altı işçi çalıştıran işletmeler ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukları kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak çocuk işçilerin, tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı mevsimlik tarım işlerinde çalışmalarının yasaklanması gerekmektedir.''

''Unutmayalım ki her çocuk kaç yaşında olursa olsun bireydir.'' diyen Ofluoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

''Çocukluk dönemi birey olma yolunda karşılaşılan fırsatlar dönemidir ki; devletin ve toplumun görevi, çocuğun birey olma sürecindeki karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırmak ve bu yoldaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çocuklara imkan tanımaktır.''

  Hibya Haber Ajansı